Fərqli təzyiq axını ölçən cihaz

  • Differential pressure flow meter

    Fərqli təzyiq axını ölçən cihaz

    Ağıllı çox parametrli axın sayğacı iş təzyiqini, temperaturu, ani və məcmu axını göstərmək üçün diferensial təzyiq ötürücülərini, temperatur əldə etmə, təzyiq əldə etmə və axın yığılmasını birləşdirir. Sahədəki standart axın və kütlə axınının göstərilməsi funksiyasını həyata keçirmək üçün qaz və buxar avtomatik olaraq temperatur və təzyiqə görə kompensasiya edilə bilər. Quru batareya işini istifadə edə bilər və birbaşa diferensial təzyiq axını sayğacı ilə istifadə edilə bilər.