Vorteks axın ölçən

  • Vortex flow meter

    Vorteks axın ölçən

    Ağıllı girdap çeviricisi şirkətimiz tərəfindən hazırlanmış yeni bir girdap axınölçən inteqrasiya olunmuş dövrədir. Konverter neft, kimya, energetika, metallurgiya və digər sahələr üçün axın, temperatur və təzyiq aşkarlama funksiyaları və temperatur, təzyiq və avtomatik kompensasiya ilə ideal bir alət kimi istifadə edilə bilər.