Axın sürəti toplayıcısı

  • Flow rate totalizer

    Axın sürəti toplayıcısı

    XSJ seriyası, müxtəlif siqnal əldə etmə, göstərmə, idarəetmə, ötürmə, rabitə, çap işləmə, rəqəmsal əldəetmə idarəetmə sisteminin temperaturu, təzyiqi və axın nisbətinə görə axın toplayıcısı. Qaz, buxar, maye totalizator, ölçmə və nəzarət üçün.