Sənaye xəbərləri

Sənaye xəbərləri

  • Vorteks axınölçən cihazının quraşdırılması tələbləri

    1. Mayeləri ölçərkən vorteks axın ölçən cihaz tamamilə ölçülmüş mühitlə doldurulmuş bir boru kəmərinə quraşdırılmalıdır. 2. Vorteks axınölçən üfüqi düzəldilmiş bir boru kəmərinə quraşdırıldıqda, mühitin temperaturunun ötürücüyə təsiri tamamilə nəzərə alınmalıdır ...
    Daha çox oxu
  • Vorteks Debimetr Aralığının hesablanması və seçilməsi

    Burulğan axını ölçən cihaz qaz, maye və buxar həcmini, məsələn həcm axını, kütlə axını, həcm axını və s. Ölçü effekti yaxşı və dəqiqliyi yüksəkdir. Sənaye boru kəmərlərində ən çox istifadə olunan maye ölçmə növüdür və yaxşı ölçülərə malikdir. Tədbir ...
    Daha çox oxu